PRIVACY

VHD Bedrijfswageninrichting neemt de privacy van alle bezoekers van haar website en (potentiële) klanten serieus. Wij streven ernaar de privacy van onze klanten veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Hieronder leest u hoe VHD Bedrijfswageninrichting omgaat met persoonlijke gegevens.

GEGEVENS ONDERNEMING

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VHD Bedrijfswageninrichting, Simon Vestdijkwei 7 in Leeuwarden. VHD Bedrijfswageninrichting is ingeschreven in het Handelregister onder nummerr 01109195. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u ons mailen op info@vhd-bedrijfswageninrichting.nl.

DOELEINDEN GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

VHD Bedrijfswageninrichting verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Dienstverlening: 
VHD Bedrijfswageninrichting verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Voor het behandelen van aanvragen, het opstellen en versturen van offertes en het afhandelen van klachten en storingsmeldingen van klanten. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het voorbereiden of uitvoeren van deze handeling

Communicatie: 
Wanneer u VHD Bedrijfswageninrichting een e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Informeren: 
VHD Bedrijfswageninrichting verzamelt en verwerkt gegevens om klanten via nieuwsbrieven te informeren. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.  Ook verzamelt VHD Bedrijfswageninrichting persoonsgegevens om klanten telefonisch te bereiken als u daar om verzoekt of om per e-mail te benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

Formulieren: 
De website van VHD Bedrijfswageninrichting bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aangaan van overeenkomsten, een offerteaanvraag of om met VHD Bedrijfswageninrichting in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u VHD Bedrijfswageninrichting met deze formulieren verstrekt, bewaart VHD Bedrijfswageninrichting zolang als nodig is of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. U ontvangt deze informatie indien uw daar toestemming voor hebt gegeven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VHD Bedrijfswageninrichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. VHD Bedrijfswageninrichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens en persoonlijke details:
Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en bankrekeningnummer. Deze categorie gegevens verwerken we in het kader van dienstverlening, systeembeheer, wettelijke verplichting, verkoop en informeren.

Gegevens over bezoek aan onze website:
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Van bezoek aan onze website worden datum, tijdstip en duur en IP-adres van de bezoeker geregistreerd. VHD Bedrijfswageninrichting verwerkt deze gegevens in het kader van dienstverlening, systeembeheer, verkoop en rapportage. Ook kan VHD Bedrijfswageninrichting de inrichting van de website optimaliseren.

ALGEMENE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Al uw gegevens worden achter slot en grendel met de modernste technieken opgeslagen op beveiligde servers van VHD Bedrijfswageninrichting of die van een derde partij. VHD Bedrijfswageninrichting zal in gesprekken met klanten, telefonisch of via e-mail, alleen om gevoelige informatie zoals bijvoorbeeld een rekeningnummer vragen wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. En alleen wanneer de klant contact heeft opgenomen met VHD Bedrijfswageninrichting

GEVOLGEN VAN HET VERSTREKKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Het is echter mogelijk dat VHD Bedrijfswageninrichting gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. VHD Bedrijfswageninrichting zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. VHD Bedrijfswageninrichting beoordeelt van geval tot geval of het verstrekken van klantgegevens in het belang van de klant, dan wel in het bedrijfsbelang is.

DUUR VAN DE OPSLAG

VHD Bedrijfswageninrichting bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. VHD Bedrijfswageninrichting is op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht haar financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle facturen en offertes die aan klanten verstuurd zijn inclusief de persoonsgegevens die daarop staan.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar VHD Bedrijfswageninrichting . Binnen vier weken zal VHD Bedrijfswageninrichting op uw verzoek reageren.

KLACHT INDIENEN BIJ AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als VHD Bedrijfswageninrichting bovengenoemde niet naleeft.

DELEN MET ANDEREN

VHD Bedrijfswageninrichting respecteert de privacy van iedere bezoeker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. In veel gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Ook kiest VHD Bedrijfswageninrichting in een aantal situaties ervoor om werkzaamheden uit te besteden.

Nieuwsbrieven:
Om nieuwsbrieven te kunnen versturen, deelt VHD Bedrijfswageninrichting voor- en achternamen en e-mailadressen met Speakmailer, gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en te zien wat ontvangers ermee doen.

VHD Bedrijfswageninrichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van jouw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan VHD Bedrijfswageninrichting te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VHD Bedrijfswageninrichting heeft hier geen invloed op.

WEBSITES VAN DERDEN

De privacyverklaring van VHD Bedrijfswageninrichting is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. VHD Bedrijfswageninrichting kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. VHD Bedrijfswageninrichting raadt u aan privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u zicht aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VHD Bedrijfswageninrichting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid is VHD Bedrijfswageninrichting als volgt te bereiken:

VHD Bedrijfswageninrichting
Simon Vestdijkwei 7
8914 AX Leeuwarden
058-2162026
info@vhd-bedrijfswageninrichting.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt in november 2018.